แก้วเทียนตกแต่งแบบง่ายๆ ด้วยสก็อตเทปสีทองแดง

แก้วเทียนตกแต่งแบบง่ายๆ ด้วยสก็อตเทปสีทองแดง

แก้วเทียนตกแต่งสวยๆ ด้วยสก็อตเทปสีทองแดง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำสก็อตเทปวัดขนาดรอบแก้วน้ำ
  2. ตัดเสร็จ นำไปติดรอบแก้วน้ำ เป็นชั้นๆ
  3. ใส่เทียนไข

นำไปประดับตกแต่งสวยๆ

แก้วเทียนตกแต่งแบบง่ายๆ ด้วยสก็อตเทปสีทองแดง 0
แก้วเทียนตกแต่งแบบง่ายๆ ด้วยสก็อตเทปสีทองแดง 1
แก้วเทียนตกแต่งแบบง่ายๆ ด้วยสก็อตเทปสีทองแดง 2
แก้วเทียนตกแต่งแบบง่ายๆ ด้วยสก็อตเทปสีทองแดง 3
แก้วเทียนตกแต่งแบบง่ายๆ ด้วยสก็อตเทปสีทองแดง 4
แก้วเทียนตกแต่งแบบง่ายๆ ด้วยสก็อตเทปสีทองแดง 5