ประดิษฐ์ก้อนเมฆ จากกระดาษ

ประดิษฐ์ก้อนเมฆ จากกระดาษ

ประดิษฐ์ก้อนเมฆจากกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษเขียนจดหมายหายๆแผ่น มาตกแต่งวาดรูปก้อนเมฆลงไปบนกระดาษ วาด 2 รูป แบบเท่าๆกัน
  2. พับครึ่งกระดาษก้อนเมฆทั้ง 2 ก้อน
  3. ร้อยเชือกตรงกลางก้อนเมฆที่พับไว้ ให้ติดกันทั้งสองอัน
  4. คลี่ออก จะได้ก้อนเมฆสวยๆ สำหรับตกแต่งงานเลี้ยง งานแต่งงาน

ทำหลายๆอัน นำไปตกแต่ง ร้อยเชือก ผูกกลางห้อง

ทำสีอื่นได้นะ ลองทำดูค่ะ

ประดิษฐ์ก้อนเมฆ จากกระดาษ 0
ประดิษฐ์ก้อนเมฆ จากกระดาษ 7
ประดิษฐ์ก้อนเมฆ จากกระดาษ 1
ประดิษฐ์ก้อนเมฆ จากกระดาษ 4
ประดิษฐ์ก้อนเมฆ จากกระดาษ 6
ประดิษฐ์ก้อนเมฆ จากกระดาษ 3
ประดิษฐ์ก้อนเมฆ จากกระดาษ 2
ประดิษฐ์ก้อนเมฆ จากกระดาษ 9
ประดิษฐ์ก้อนเมฆ จากกระดาษ 5
ประดิษฐ์ก้อนเมฆ จากกระดาษ 10
ประดิษฐ์ก้อนเมฆ จากกระดาษ 8