ซองใส ลายสวย ใส่ของ

ซองใส ลายสวย ใส่ของ

ซองใส ตกแต่งลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้นแบบ ลายปริ้น
  2. นำลายปริ้นที่ได้ วางลงบนกระดาษ ตัดตามแบบ
  3. นำไปติดประดับซองใส

นำไปใช้ ใส่ของ

ซองใส ลายสวย ใส่ของ 0
ซองใส ลายสวย ใส่ของ 1
ซองใส ลายสวย ใส่ของ 2
ซองใส ลายสวย ใส่ของ 3