สอนพับรูปหัวใจ (คลิป)

สอนพับรูปหัวใจ (คลิป)
อุปกรณ์ กระดาษสี, ไม้บรรทัด, ดินสอ, กรรไกร วิธีทำ
  1. ตัดกระดาษเป็นเส้นยาว ขนาดเท่าๆกัน โดยใช้ไม้บรรทัดวัด
  2. จากนั้นพับมุมกระดาษ เป็นรูปสามเหลี่ยม พับมุมสลับไปมา จนหมดกระดาษ จากนั้น เก็บปลายกระดาษสอดเข้าด้านใน
  3. กดตรงกลางกระดาษเบาๆ จะได้รูปหัวใจเล็กๆ สีชมพูสวยๆ 1 อัน
  4. ตัดขอบแหลมๆออก ทั้ง 2 ข้าง
คลิปสอนพับรูปหัวใจ
สอนพับรูปหัวใจ (คลิป) 0