กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุด

กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุด

กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งหมุด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. แต้มจุด ห่างกันประมาณ 1 นิ้ว
  2. นำหมุดเล็กๆ ติดตามจุด
  3. ติดหมุดตะเข็บกางเกงทั้งสองข้าง

นำไปใส่สวยๆ

กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุด 0
กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุด 1
กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุด 2
กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุด 3
กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุด 4
กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุด 5
กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุด 6
กางเกงยีนส์สวยๆ ตกแต่งด้วยหมุด 7