สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยข้อความ ส่งมอบความในใจ

สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยข้อความ ส่งมอบความในใจ

สร้อยแขนสวยๆ ร้อยคำศัพท์ ข้อความ ส่งความสุข

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เรียงข้อความ สั้นๆ ที่ต้องการสื่อความหมายลงไป
  2. จากนั้นนำของประดับน่ารักๆ มาตกแต่งให้สวยงาม
  3. ร้อยข้อความพร้อมเม็ดประดับ ลงไป รัดให้แน่น
  4. ติดตะขอให้เรียบร้อย

นำไปใส่ข้อแขน ข้อมือ ประดับสวยๆ ตามต้องการค่ะ

สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยข้อความ ส่งมอบความในใจ 0
สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยข้อความ ส่งมอบความในใจ 1
สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยข้อความ ส่งมอบความในใจ 2
สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยข้อความ ส่งมอบความในใจ 3
สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยข้อความ ส่งมอบความในใจ 4
สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยข้อความ ส่งมอบความในใจ 5
สร้อยข้อมือสวยๆ ร้อยข้อความ ส่งมอบความในใจ 6