สร้อยข้อมือ ทำจากยางรัดเส้นเล็กๆ

สร้อยข้อมือ ทำจากยางรัดเส้นเล็กๆ

สร้อยข้อมือสวยๆ ทำจากยางรัดสีสดใส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เตรียมยางรัดสีสด หลายๆเส้น
  2. นำมาถักเข้าด้วยกันเป็นสร้อยข้อมือ (สังเกตการถัก จากรูปด้านล่าง)
  3. ถักเสร็จ ติดตะขอให้เรียบร้อย

นำไปใส่สวยๆ

สร้อยข้อมือ ทำจากยางรัดเส้นเล็กๆ 0
สร้อยข้อมือ ทำจากยางรัดเส้นเล็กๆ 7
สร้อยข้อมือ ทำจากยางรัดเส้นเล็กๆ 1
สร้อยข้อมือ ทำจากยางรัดเส้นเล็กๆ 4
สร้อยข้อมือ ทำจากยางรัดเส้นเล็กๆ 6
สร้อยข้อมือ ทำจากยางรัดเส้นเล็กๆ 3
สร้อยข้อมือ ทำจากยางรัดเส้นเล็กๆ 12
สร้อยข้อมือ ทำจากยางรัดเส้นเล็กๆ 2
สร้อยข้อมือ ทำจากยางรัดเส้นเล็กๆ 11
สร้อยข้อมือ ทำจากยางรัดเส้นเล็กๆ 9
สร้อยข้อมือ ทำจากยางรัดเส้นเล็กๆ 5
สร้อยข้อมือ ทำจากยางรัดเส้นเล็กๆ 10
สร้อยข้อมือ ทำจากยางรัดเส้นเล็กๆ 8