ที่ใส่ดินสอ ปากกา ทำจากถุงน้ำผลไม้

ที่ใส่ดินสอ ปากกา ทำจากถุงน้ำผลไม้

ทำที่ใส่ดินสอ จากซองน้ำผลไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำซองน้ำผลไม้แบบเหนียว ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย
  2. นำมาเย็บติดซิปทั้งสองด้าน
  3. จากนั้นเย็บขอบที่เหลือ

นำไปใส่ดินสอ (ถ้าอยากให้นิ่ม เย็บผ้ารองด้านใน)

ที่ใส่ดินสอ ปากกา ทำจากถุงน้ำผลไม้ 0
ที่ใส่ดินสอ ปากกา ทำจากถุงน้ำผลไม้ 1
ที่ใส่ดินสอ ปากกา ทำจากถุงน้ำผลไม้ 2
ที่ใส่ดินสอ ปากกา ทำจากถุงน้ำผลไม้ 3
ที่ใส่ดินสอ ปากกา ทำจากถุงน้ำผลไม้ 4
ที่ใส่ดินสอ ปากกา ทำจากถุงน้ำผลไม้ 5
ที่ใส่ดินสอ ปากกา ทำจากถุงน้ำผลไม้ 6