กระปุกออมสิน ทำจากกระป๋อง ติดกระดาษ

กระปุกออมสิน ทำจากกระป๋อง ติดกระดาษ

กระปุกออมสินสวยๆ ทำจากกระป๋อง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดรูปวงกลม ขอบกระปุกออมสิน จากนั้นวัดออกจากขอบกระดาษอีกประมาณ 1 ซม.
  2. ตัดขอบวงกลมด้านนอก จากนั้น ตัดเป็นริ้วๆ ห่างกันประมาณ 1 ซม.
  3. เจาะรูกระดาษตรงกลาง
  4. นำไปติดเป็นฝากระป๋อง พับส่วนที่เป็นขอบที่ตัดออกมา ติดกาว
  5. ตกแต่งฝาด้านนอก ติดกระดาษให้สวยๆตามต้องการ

นำไปใช้ ใส่เหรียญ ใส่เงิน

กระปุกออมสิน ทำจากกระป๋อง ติดกระดาษ 0
กระปุกออมสิน ทำจากกระป๋อง ติดกระดาษ 1