โมบายดอกไม้ ประดับห้อง

โมบายดอกไม้ ประดับห้อง

ทำโมบายประดับบ้าน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษตัดเป็นรูปดอกไม้สวยๆ
  2. จากนั้นนำกระดาษรูปดอกไม้ เย็บด้วยจักรเย็บผ้า เย็บเรียงกันเป็นเส้น
  3. ทำหลายๆเส้น นำมาแขวนห้อย คล้องกับโมบายประดับห้อง

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากค่ะ

โมบายดอกไม้ ประดับห้อง 0
โมบายดอกไม้ ประดับห้อง 1
โมบายดอกไม้ ประดับห้อง 2
โมบายดอกไม้ ประดับห้อง 3
โมบายดอกไม้ ประดับห้อง 4
โมบายดอกไม้ ประดับห้อง 5