กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายสวย จากสีเมจิก

กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายสวย จากสีเมจิก

ตกแต่งกระถางต้นไม้ ด้วยสีเมจิก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดลายกระถางต้นไม้ ด้วยสีเมจิกที่เตรียมไว้
  2. วาดลายน่ารักๆ สลับสี
  3. นำไปใส่ต้นไม้สวยๆ

ประดับตกแต่งห้อง น่ารักๆ

กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายสวย จากสีเมจิก 0
กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายสวย จากสีเมจิก 1
กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายสวย จากสีเมจิก 2
กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายสวย จากสีเมจิก 3
กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายสวย จากสีเมจิก 4
กระถางต้นไม้ ตกแต่งลายสวย จากสีเมจิก 5