ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย

ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย

ที่รองแก้ว ร้อยเชือก กระดาษแข็ง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษขนาด 20 x 10.5 ซม.
  2. วัดขอบกระดาษทั้งสองด้าน ขนาด 0.5 ซม. ห่ากัน 0.8 ซม.
  3. ร้อยเชือกเป็นเส้น
  4. ถักร้อยตามลาย สลับกันไป (สังเกต ตามรูปด้านล่าง)
  5. ทำเสร็จ ตัดออกจากกระดาษ
  6. ผูกติดกันให้แน่น

นำไปใช้สวยๆ

ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 0
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 7
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 20
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 1
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 24
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 4
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 15
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 21
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 13
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 22
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 6
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 17
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 3
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 12
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 2
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 23
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 19
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 11
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 9
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 5
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 14
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 16
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 10
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 18
ที่รองแก้ว ที่วางมือถือ ตกแต่งลายสวย 8