แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย จากผ้าลายดอก

แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย จากผ้าลายดอก

แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดลายดอกไม้สวยๆ ประดับด้านข้างแจกัน
  2. ติดด้วยกาวให้แน่น
  3. หรือ นำผ้าสีสวย ติดทุกมุมของแจกันดอกไม้ แบบสี่เหลี่ยม
  4. รอกาวแห้ง

นำไปใส่น้ำ ใส่ดอกไม้ ประดับบ้าน

แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย จากผ้าลายดอก 0
แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย จากผ้าลายดอก 1
แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย จากผ้าลายดอก 2
แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย จากผ้าลายดอก 3
แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย จากผ้าลายดอก 4
แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย จากผ้าลายดอก 5
แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย จากผ้าลายดอก 6
แจกันดอกไม้ ตกแต่งลายสวย จากผ้าลายดอก 7