สอนตกแต่งกล้องถ่ายรูป น่ารักๆ

สอนตกแต่งกล้องถ่ายรูป น่ารักๆ
อุปกรณ์ กล้องถ่ายรูป, กาว, เครื่องประดับน่ารักๆ, มุก,เพชร วิธีทำ
  1. นำกล้องที่ต้องการตกแต่ง มาทากาวด้านหน้า
  2. จากนั้นติดลูกปัด เพชร พลาสติกสีสวยๆ ตามชอบ
  3. ตกแต่งรอบๆกล้องจนเสร็จ
สอนตกแต่งกล้องถ่ายรูปดิจิตอล
สอนตกแต่งกล้องถ่ายรูป น่ารักๆ 0