ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบ

ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบ

ดอกไม้กระดาษสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษตัดเป็นวงกลมหลายๆอัน
  2. จากนั้นนำมาเจาะรูตรงกลาง ใส่ไฟกระพริบลงไป
  3. ทำให้ครบทุกหลอด

นำไปตกแต่งบ้านสวยๆ

ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบ 0
ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบ 1
ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบ 2
ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบ 3
ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบ 4
ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบ 5
ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบ 6
ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบ 7
ดอกไม้กระดาษ ประดับไฟกระพริบ 8