ที่คาดผม ลายดอกไม้

ที่คาดผม ลายดอกไม้

สอนทำที่คาดผม ลายดอกไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดเศษผ้าเป็นวงกลม จากนั้นนำเส้นลวด ทำเป็นแฉก 6 แฉก
  2. ร้อยเม็ดพลาสติกเป็นวงกลม ล้อมรอบผ้า พร้อมร้อยเม็ดพลาสติกลงไป ตามแฉก
  3. จากนั้นนำดอกไม้พลาสติกสำเร็จรูปติดลงไปตรงกลาง
  4. ประดับลวด พร้อมเกสรเล็กๆ
  5. จากนั้นนำไปติดบนที่คาดผม รัดให้แน่นด้วยลวด

นำไปใส่สวยๆค่ะ อ่านแล้วงง ดูรูปแทนนะคะ

ที่คาดผม ลายดอกไม้ 0
ที่คาดผม ลายดอกไม้ 7
ที่คาดผม ลายดอกไม้ 1
ที่คาดผม ลายดอกไม้ 4
ที่คาดผม ลายดอกไม้ 6
ที่คาดผม ลายดอกไม้ 3
ที่คาดผม ลายดอกไม้ 2
ที่คาดผม ลายดอกไม้ 9
ที่คาดผม ลายดอกไม้ 5
ที่คาดผม ลายดอกไม้ 10
ที่คาดผม ลายดอกไม้ 8