สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย

สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย

โคมไฟขวดแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดขวดแก้ว
  2. นำก้อนกรวดแก้ว ติดรอบขวดแก้ว ที่ตัดเสร็จแล้ว
  3. ใส่สายไฟ หลอดไฟ ติดตั้งให้เรียบร้อย

นำไปแขวนโชว์ ประดับเพดานห้อง

สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย 0
สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย 7
สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย 1
สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย 4
สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย 13
สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย 6
สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย 3
สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย 12
สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย 2
สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย 11
สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย 9
สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย 5
สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย 10
สอนทำโคมไฟแก้ว ประดับก้อนกรวดแก้ว สีสวย 8