ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ

ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ

ถุงผ้าตกแต่งลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกถุงผ้าเก่าๆ
  2. นำมาตกแต่งประดับลายสวยๆ
  3. ตัดสายถุงผ้าออก ห่อหุ้มลายสวยๆ แทนสีเดิม
  4. ตกแต่งประดับลาย เย็บติดถุงผ้า
  5. เจาะรู ให้หนาแน่น ร้อยเชือกที่ตกแต่งเสร็จ ผูกติดกับถุงผ้า

นำไปใช้ หรือทำเป็นของขวัญ ไอเดียเก๋ๆ

ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 0
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 7
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 1
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 4
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 15
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 13
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 6
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 17
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 3
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 12
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 2
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 19
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 11
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 9
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 5
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 14
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 16
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 10
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 18
ถุงผ้าเก่าๆ นำมาตกแต่ง ทำลายใหม่สวยๆ 8