ทำที่ห่อขนม ลูกกวาด แจกเพื่อนๆ

ทำที่ห่อขนม ลูกกวาด แจกเพื่อนๆ

ไอเดียทำที่ใส่ขนม ลูกกวาดเม็ดเล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ 2 ชิ้น เป็นรูปสวยๆ (มีรูตรงกลาง ทั้งสองแผ่น)
  2. จากนั้นนำขนมใส่ถุงพลาสติก แบบมีซิปล็อค (รูดอากาศด้านในออก)
  3. จากนั้นนำกระดาษทั้งสองชิ้น วางด้านบนและด้านล่างขนม ที่อยู่ในถุง
  4. ติดกาวให้แน่น
  5. รอกาวแห้ง
  6. ตัดขอบส่วนเกิน ของถุงขนมออก

นำไปเป็นของแจก วันปาร์ตี้ วันเกิด…

ทำที่ห่อขนม ลูกกวาด แจกเพื่อนๆ 0
ทำที่ห่อขนม ลูกกวาด แจกเพื่อนๆ 7
ทำที่ห่อขนม ลูกกวาด แจกเพื่อนๆ 1
ทำที่ห่อขนม ลูกกวาด แจกเพื่อนๆ 4
ทำที่ห่อขนม ลูกกวาด แจกเพื่อนๆ 6
ทำที่ห่อขนม ลูกกวาด แจกเพื่อนๆ 3
ทำที่ห่อขนม ลูกกวาด แจกเพื่อนๆ 2
ทำที่ห่อขนม ลูกกวาด แจกเพื่อนๆ 9
ทำที่ห่อขนม ลูกกวาด แจกเพื่อนๆ 5
ทำที่ห่อขนม ลูกกวาด แจกเพื่อนๆ 8