ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟ

ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟ
ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเส้นลวดสีแดง ที่ดัดเป็นรูปหัวใจ ติดไว้ที่ฐานที่ทับกระดาษ ตรงกลาง
  2. นำหลอดไฟเก่าๆ ตัดจุกด้านล่าง นำวงจรออก
  3. นำหลอดไฟ ที่ทำเสร็จจากข้อ 2 มาคอบลงไปในรูปหัวใจที่ติดไว้จากข้อ 1
  4. ติดกาวให้แน่น
นำไปทับกระดาษสวยๆค่ะ หรือทำเป็นของขวัญวาเลนไทน์ได้ด้วยนะ  
ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟ 0
ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟ 1
ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟ 2
ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟ 3
ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟ 4
ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟ 5
ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟ 6
ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟ 7
ที่เดียทำที่ทับกระดาษ รูปหัวใจ ใส่หลอดไฟ 8