สอนทำที่รองจาน รองแก้ว จากจุกก๊อก

สอนทำที่รองจาน รองแก้ว จากจุกก๊อก
สอนทำที่รองจาน รองแก้ว จากจุกก๊อก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดจุกก๊อก เป็นชิ้นๆ (ตัดตามแนวยาว รูปวงกลม)
  2. นำมาเชื่อมติดกันด้วยกาวร้อน
  3. ทำขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ตามต้องการ
นำไปวางแก้วไวน์ หรือประดับโต๊ะอาหารสวยๆ  
สอนทำที่รองจาน รองแก้ว จากจุกก๊อก 0
สอนทำที่รองจาน รองแก้ว จากจุกก๊อก 1
สอนทำที่รองจาน รองแก้ว จากจุกก๊อก 2