หมอนปักเข็มน่ารักๆ ทำเอง

หมอนปักเข็มน่ารักๆ ทำเอง

ไอเดียประดิษฐ์หมอนปักเข็มน่ารักๆ แถมขวดใส่ด้าย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำฝาขวด มาเจาะตรงกลางออก เหลือแต่ขอบฝาไว้
  2. นำเศษผ้ามาเย็บให้เป็นวงกลมขนาดพอดีกับฝาขวด ยัดใยสังเคราะห์ลงไป
  3. นำไปติดบนฝาขวด ติดกาวให้แน่น
  4. ในขวดแก้ว ใส่ด้ายลงไปด้านใน แล้วปิดฝาด้วยหมอนเข็ม

ขวดแก้วน่ารักๆ พร้อมใช้ งานเย็บปักถักร้อยครั้งต่อไปค่ะ

หมอนปักเข็มน่ารักๆ ทำเอง 0
หมอนปักเข็มน่ารักๆ ทำเอง 7
หมอนปักเข็มน่ารักๆ ทำเอง 1
หมอนปักเข็มน่ารักๆ ทำเอง 4
หมอนปักเข็มน่ารักๆ ทำเอง 6
หมอนปักเข็มน่ารักๆ ทำเอง 3
หมอนปักเข็มน่ารักๆ ทำเอง 2
หมอนปักเข็มน่ารักๆ ทำเอง 9
หมอนปักเข็มน่ารักๆ ทำเอง 5
หมอนปักเข็มน่ารักๆ ทำเอง 10
หมอนปักเข็มน่ารักๆ ทำเอง 8