ไอเดียทำที่ใส่ลิปสติก จากแท่งมาเป็นใส่ตลับ

ไอเดียทำที่ใส่ลิปสติก จากแท่งมาเป็นใส่ตลับ

เปลี่ยนลิปจากแท่งมาเป็นใส่ตลับ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำลิปแท่งที่ไม่ใช้แล้วมาตัดออก แล้วนำไปวางบนช้อน นำไปลนไฟให้ละลาย
  2. จากนั้นนำไปเทใส่ที่ใส่ลิปแบบตลับเล็กๆที่เตรียมไว้
  3. รอลิปเกาะตัวกันเหมือนเดิม แล้วนำไปใส่ไว้ในตลับเก็บลิปสติกที่เตรียมไว้
  4. ทำหลายๆสีเก็บไว้ค่ะ

พกง่าย ใช้ง่าย ลองทำดูค่ะ

คลิปสอน

ไอเดียทำที่ใส่ลิปสติก จากแท่งมาเป็นใส่ตลับ 0
ไอเดียทำที่ใส่ลิปสติก จากแท่งมาเป็นใส่ตลับ 7
ไอเดียทำที่ใส่ลิปสติก จากแท่งมาเป็นใส่ตลับ 1
ไอเดียทำที่ใส่ลิปสติก จากแท่งมาเป็นใส่ตลับ 4
ไอเดียทำที่ใส่ลิปสติก จากแท่งมาเป็นใส่ตลับ 6
ไอเดียทำที่ใส่ลิปสติก จากแท่งมาเป็นใส่ตลับ 3
ไอเดียทำที่ใส่ลิปสติก จากแท่งมาเป็นใส่ตลับ 2
ไอเดียทำที่ใส่ลิปสติก จากแท่งมาเป็นใส่ตลับ 9
ไอเดียทำที่ใส่ลิปสติก จากแท่งมาเป็นใส่ตลับ 5
ไอเดียทำที่ใส่ลิปสติก จากแท่งมาเป็นใส่ตลับ 8