สอนทำที่วางหนังสือ นิตยสาร จากท่อ PVC

สอนทำที่วางหนังสือ นิตยสาร จากท่อ PVC

ทำชั้นวางหนังสือ จากท่อ PVC

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ต่อท่อ PVC ทั้งหมดเข้าด้วยกัน ท่อยาวที่สุดอยู่ด้านบน ท่อสั้นสุดเป็นฐาน ท่อกลางเป็นเสา เชื่อมติดด้วยข้องอ (สังเกตจากรูปด้านล่างได้นะ)
  2. ตัดขอบผ้าสั้งสองด้าน (ทำที่แขวนสองหู) นำไปสอดด้านบนขาตั้ง (สังเกต จากรูป)

นำไปใส่หนังสือ

สอนทำที่วางหนังสือ นิตยสาร จากท่อ PVC 0
สอนทำที่วางหนังสือ นิตยสาร จากท่อ PVC 1
สอนทำที่วางหนังสือ นิตยสาร จากท่อ PVC 2
สอนทำที่วางหนังสือ นิตยสาร จากท่อ PVC 3
สอนทำที่วางหนังสือ นิตยสาร จากท่อ PVC 4
สอนทำที่วางหนังสือ นิตยสาร จากท่อ PVC 5
สอนทำที่วางหนังสือ นิตยสาร จากท่อ PVC 6
สอนทำที่วางหนังสือ นิตยสาร จากท่อ PVC 7
สอนทำที่วางหนังสือ นิตยสาร จากท่อ PVC 8