สร้อยข้อมือ ลายสวย หลายเส้น ร้อยรวมกัน

สร้อยข้อมือ ลายสวย หลายเส้น ร้อยรวมกัน

สร้อยข้อมือ ทำเองจากเชือกเส้นเล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดเชือกหลายๆเส้น (ประมาณ 13 เส้น ยาว 9 นิ้ว) จากนั้นนำไปใส่ในตะขอเชือม ติดกาวให้แน่น
  2. ร้อยลูกปัดเม็ดเล็กๆหลากหลายแบบ สลับกัน ทำให้ครบทุกเส้น
  3. รวมเชือกที่เหลือใส่ตะขอเชื่อมอีกอัน (ความยาวของลูกปัด ที่ร้อยประมาณ 7 นิ้ว หรือตามขนาดข้อมือ)

นำไปใส่สวยๆค่ะ

สร้อยข้อมือ ลายสวย หลายเส้น ร้อยรวมกัน 0
สร้อยข้อมือ ลายสวย หลายเส้น ร้อยรวมกัน 1
สร้อยข้อมือ ลายสวย หลายเส้น ร้อยรวมกัน 2
สร้อยข้อมือ ลายสวย หลายเส้น ร้อยรวมกัน 3
สร้อยข้อมือ ลายสวย หลายเส้น ร้อยรวมกัน 4
สร้อยข้อมือ ลายสวย หลายเส้น ร้อยรวมกัน 5
สร้อยข้อมือ ลายสวย หลายเส้น ร้อยรวมกัน 6
สร้อยข้อมือ ลายสวย หลายเส้น ร้อยรวมกัน 7