ประดิษฐ์สร้อยข้อมือ จากเศษผ้า

ประดิษฐ์สร้อยข้อมือ จากเศษผ้า

สอนทำสร้อยข้อมือจากเศษผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเศษผ้าหลากสี มาพันรวมกันสามเส้น
  2. เปียสามเข้าด้วยกัน ให้ยาวรอบข้อมือ
  3. ติดที่ล็อคทั้งสองด้าน ใส่ตะขอให้เรียบร้อย

นำไปใส่เล่น ประดับข้อมือสวยๆ ตามต้องการ

ประดิษฐ์สร้อยข้อมือ จากเศษผ้า 0
ประดิษฐ์สร้อยข้อมือ จากเศษผ้า 7
ประดิษฐ์สร้อยข้อมือ จากเศษผ้า 1
ประดิษฐ์สร้อยข้อมือ จากเศษผ้า 4
ประดิษฐ์สร้อยข้อมือ จากเศษผ้า 6
ประดิษฐ์สร้อยข้อมือ จากเศษผ้า 3
ประดิษฐ์สร้อยข้อมือ จากเศษผ้า 2
ประดิษฐ์สร้อยข้อมือ จากเศษผ้า 9
ประดิษฐ์สร้อยข้อมือ จากเศษผ้า 5
ประดิษฐ์สร้อยข้อมือ จากเศษผ้า 8