สร้อยข้อมือพลาสติกสวยๆ ร้อยจากยางรัดผม

สร้อยข้อมือพลาสติกสวยๆ ร้อยจากยางรัดผม

สร้อยข้อมือสวยๆ ทำจากพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแผ่นพลาสติกมีรูเล็กๆตัดเป็นหลายๆชิ้น หลากสี
  2. นำมาร้อยเป็นสร้อยข้อมือ ด้วยยางรัดผมเส้นเล็กๆ
  3. ร้อยกลับอีกครั้ง เพื่อให้แผ่นพลาสติกไม่ไหล ออกจากกัน

นำไปใส่เล่น หรือมอบเป็นของขวัญเพื่อนๆได้ค่ะ

สร้อยข้อมือพลาสติกสวยๆ ร้อยจากยางรัดผม 0
สร้อยข้อมือพลาสติกสวยๆ ร้อยจากยางรัดผม 7
สร้อยข้อมือพลาสติกสวยๆ ร้อยจากยางรัดผม 1
สร้อยข้อมือพลาสติกสวยๆ ร้อยจากยางรัดผม 4
สร้อยข้อมือพลาสติกสวยๆ ร้อยจากยางรัดผม 13
สร้อยข้อมือพลาสติกสวยๆ ร้อยจากยางรัดผม 6
สร้อยข้อมือพลาสติกสวยๆ ร้อยจากยางรัดผม 3
สร้อยข้อมือพลาสติกสวยๆ ร้อยจากยางรัดผม 12
สร้อยข้อมือพลาสติกสวยๆ ร้อยจากยางรัดผม 2
สร้อยข้อมือพลาสติกสวยๆ ร้อยจากยางรัดผม 11
สร้อยข้อมือพลาสติกสวยๆ ร้อยจากยางรัดผม 9
สร้อยข้อมือพลาสติกสวยๆ ร้อยจากยางรัดผม 5
สร้อยข้อมือพลาสติกสวยๆ ร้อยจากยางรัดผม 14
สร้อยข้อมือพลาสติกสวยๆ ร้อยจากยางรัดผม 10
สร้อยข้อมือพลาสติกสวยๆ ร้อยจากยางรัดผม 8