ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด

ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด

สร้องข้อมือสีสวย ทำจากเสื้อยืด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเสื้อยืดมาตัดเป็นเส้นยาวๆ สำหรับทำสร้อยข้อมือ ตัดหลายๆเส้น
  2. เมื่อได้เส้นที่ตัดมาแล้วจากเสื้อยืด ให้ดึงจนยืด จากนั้นนำมาเชื่อมต่อกันให้ยาวขึ้น โดยเจาะรู แล้วนำอีกเส้นมาร้อยเข้าด้วยกัน แล้วพันให้แน่น
  3. นำมาพันเป็นลาย กับนิ้วมือ (ให้สังเกตวิธีพัน จากรูปด้านล่าง)
  4. เมื่อพันเสร็จ ผูกให้เรียบร้อย

อ่านหน่อยนะ

รูปด้านล่างโหลดช้า บางทีรูปอาจจะขึ้นไปทัน ถ้าเลื่อนเร็ว เลื่อนช้าๆนะคะ

ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 0
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 7
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 20
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 1
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 24
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 4
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 15
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 21
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 13
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 22
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 6
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 25
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 17
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 3
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 12
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 2
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 23
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 19
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 11
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 9
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 5
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 14
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 26
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 16
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 10
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 18
ไอเดียทำสร้อยข้อมือ จากเสื้อยืด 8