ตกแต่งกระดุม จากเศษผ้าสีสวย

ตกแต่งกระดุม จากเศษผ้าสีสวย

ตกแต่งกระดุม จากเศษผ้าสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดุมเม็ดเก่าๆ มาหุ้มด้วยเศษผ้าสีสวยที่มีอยู่
  2. ตัดเศษผ้าให้เป็นรูปวงกลมขนาดหุ้มกระดุมได้พอดี
  3. เย็บด้วยเข็ม ตัดเศษผ้าที่เกินออก
  4. ทำหลายๆเม็ด

นำกระดุมสวยๆที่ตกแต่งเสร็จแล้ว ไปตกแต่งกระเป๋า ตกแต่งกางเกงตามชอบค่ะ ลองทำดูนะคะ

ตกแต่งกระดุม จากเศษผ้าสีสวย 0
ตกแต่งกระดุม จากเศษผ้าสีสวย 7
ตกแต่งกระดุม จากเศษผ้าสีสวย 1
ตกแต่งกระดุม จากเศษผ้าสีสวย 4
ตกแต่งกระดุม จากเศษผ้าสีสวย 13
ตกแต่งกระดุม จากเศษผ้าสีสวย 6
ตกแต่งกระดุม จากเศษผ้าสีสวย 3
ตกแต่งกระดุม จากเศษผ้าสีสวย 12
ตกแต่งกระดุม จากเศษผ้าสีสวย 2
ตกแต่งกระดุม จากเศษผ้าสีสวย 11
ตกแต่งกระดุม จากเศษผ้าสีสวย 9
ตกแต่งกระดุม จากเศษผ้าสีสวย 5
ตกแต่งกระดุม จากเศษผ้าสีสวย 10
ตกแต่งกระดุม จากเศษผ้าสีสวย 8