เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น

เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น

สอนเย็บกระโปรง จากเสื้อแขนยาว

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเสื้อแขนยาว ตัดช่วงบนออก
  2. ติดกาวตรงขอบที่ตัดออก พับขอบให้เรียบร้อย
  3. นำไหมพรมมารัดมือ ม้วนเป็นปอมๆ
  4. จากนั้นเย็บยางยืดติดกระโปรง ประดับปอมๆสวยๆ

กระโปรงทำเองแบบง่ายๆ จากเสื้อแขนยาวตัวเก่า ลองหาเสื้อเก่าๆที่ใส่ไม่ได้แล้ว นำมาเย็บตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ

เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 0
เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 7
เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 1
เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 4
เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 15
เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 13
เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 6
เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 17
เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 3
เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 12
เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 2
เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 11
เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 9
เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 5
เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 14
เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 16
เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 10
เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 18
เปลี่ยนเสื้อแขนยาวตัวเก่า เป็นกระโปรงสั้น 8