ตัวของของเล่น ทำจากแกนไม้ ต่อเป็นรูปสนุกๆ

ตัวของของเล่น ทำจากแกนไม้ ต่อเป็นรูปสนุกๆ

ของเล่นสนุกๆ ทำจากแกนไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์นน่ารักๆ
  2. ตัดตามรอย
  3. นำมาติดบนแกนไม้ที่เตรียมไว้
  4. ติดด้วยสก็อตเทป

นำไปเล่นสนุกๆ เรียงต่อกัน

ตัวของของเล่น ทำจากแกนไม้ ต่อเป็นรูปสนุกๆ 0
ตัวของของเล่น ทำจากแกนไม้ ต่อเป็นรูปสนุกๆ 1
ตัวของของเล่น ทำจากแกนไม้ ต่อเป็นรูปสนุกๆ 2
ตัวของของเล่น ทำจากแกนไม้ ต่อเป็นรูปสนุกๆ 3
ตัวของของเล่น ทำจากแกนไม้ ต่อเป็นรูปสนุกๆ 4
ตัวของของเล่น ทำจากแกนไม้ ต่อเป็นรูปสนุกๆ 5
ตัวของของเล่น ทำจากแกนไม้ ต่อเป็นรูปสนุกๆ 6
ตัวของของเล่น ทำจากแกนไม้ ต่อเป็นรูปสนุกๆ 7