กระเป๋าถุงกระดาษ รูปผลไม้ น่ากิน

กระเป๋าถุงกระดาษ รูปผลไม้ น่ากิน

ไอเดียเย็บกระเป๋า รูปผลไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์น ตัดตามรอย
  2. เจาะรูด้านข้าง ทั้งสองแผ่น
  3. ร้อยเชือก ตามรูด้านข้าง

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก

กระเป๋าถุงกระดาษ รูปผลไม้ น่ากิน 0
กระเป๋าถุงกระดาษ รูปผลไม้ น่ากิน 1
กระเป๋าถุงกระดาษ รูปผลไม้ น่ากิน 2
กระเป๋าถุงกระดาษ รูปผลไม้ น่ากิน 3
กระเป๋าถุงกระดาษ รูปผลไม้ น่ากิน 4
กระเป๋าถุงกระดาษ รูปผลไม้ น่ากิน 5
กระเป๋าถุงกระดาษ รูปผลไม้ น่ากิน 6
กระเป๋าถุงกระดาษ รูปผลไม้ น่ากิน 7