ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด

ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด
ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

 1. ตัดกระดาษเป็นเส้นๆ ขนาด 1/4 ยาว 11–12 นิ้ว
 2. เชื่อมกระดาษสองแผ่นเข้าด้วยกันโดยใช้กาว
 3. รอกาวแห้ง นำมาเชื่อมต่อกัน ม้วนเป็นก้อนกลมที่ปลายปากกา จะได้กล้นกลมๆ ขนาดประมาณ 3/4 นิ้ว
 4. บีบปลายด้านในด้านหนึ่ง จะได้กระดาษเป็นรูปหยดน้ำ
 5. ทำ 5 กลีบ
 6. ม้วนกระดาษ ขนาด 1/4 ยาว 12 นิ้ว สีเขียว(เกสรดอกไม้)
 7. ติดกลีบทั้ง 5 กลีบเข้าด้วยกัน
 8. ติดตรงกลางด้วยเกสร จากข้อ 6
 9. ตัดกระดาษขนาด 1 x 5 นิ้ว 2 แผ่น ตัดกระดาษด้านบนแผ่นเล็กๆ อีก 2 แผ่น (สังเกตจากรูป)
 10. ติดกาวเข้าด้วยกัน
 11. จากนั้นตัดกระดาษแผ่นใหญ่อีก 1 แผ่น ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว นำมาติดด้านนอก
 12. นำมาประดับ ติดรวมกันเป็นที่คั่นหนังสือให้เรียบร้อย
นำไปคั่นหนังสือสวยๆ มีคลิปวีดีโอสอนทำให้ดูด้วยนะ คลิปสอนทำ ที่คั่นหนังสือ  
ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด 0
ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด 7
ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด 1
ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด 4
ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด 15
ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด 13
ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด 6
ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด 3
ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด 12
ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด 2
ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด 11
ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด 9
ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด 5
ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด 14
ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด 16
ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด 10
ที่คั่นหนังสือ ลายดอกไม้กระดาษ ม้วนเป็นกลีบสีสด 8