แหวนดอกไม้ ทำจากแผ่นหนัง

แหวนดอกไม้ ทำจากแผ่นหนัง

แหวนดอกไม้ ประดิษฐ์จากแผ่นหนัง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำแผ่นหนัง ตัดเป็นรูปกลีบดอกเท่าๆกัน สี่ดอก ดอกละสี่กลีบ
  2. จากนั้นเย็บให้เป็นช่อเล็กๆ ซ้อนๆกันทั้งสี่ดอก
  3. เย็บด้วยเข็มกับด้าย ตกแต่งเกสรตรงกลาง ด้วยเม็ดมุก
  4. ติดวงแหวนด้านหลังด้วยผ้ายืด ที่ทำเป็นวงกลม พอดีนิ้ว

นำไปใส่ประดับสวยๆค่ะ

แหวนดอกไม้ ทำจากแผ่นหนัง 0
แหวนดอกไม้ ทำจากแผ่นหนัง 7
แหวนดอกไม้ ทำจากแผ่นหนัง 1
แหวนดอกไม้ ทำจากแผ่นหนัง 4
แหวนดอกไม้ ทำจากแผ่นหนัง 6
แหวนดอกไม้ ทำจากแผ่นหนัง 3
แหวนดอกไม้ ทำจากแผ่นหนัง 2
แหวนดอกไม้ ทำจากแผ่นหนัง 11
แหวนดอกไม้ ทำจากแผ่นหนัง 9
แหวนดอกไม้ ทำจากแผ่นหนัง 5
แหวนดอกไม้ ทำจากแผ่นหนัง 10
แหวนดอกไม้ ทำจากแผ่นหนัง 8