ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่

ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่

ดอกไม้ประดิษฐ์ ทำจากรังไข่

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดช่องรังไข่ 2 ช่อง
  2. นำมาม้วนเป็นกลีบดอกกุหลาบ ทาสีให้สวยงาม
  3. เจาะรู ติดลวด ยึดเข้าด้วยกัน
  4. ทำฐานด้วยลวดที่ยึดติดจากด้านบน
  5. ผูกโบว์ให้สวยงาม

นำไปประดับโต๊ะสวยๆ

ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 0
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 7
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 20
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 27
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 1
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 24
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 4
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 15
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 21
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 31
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 13
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 22
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 29
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 6
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 28
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 25
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 17
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 3
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 12
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 2
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 23
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 19
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 11
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 9
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 5
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 14
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 26
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 16
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 30
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 10
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 18
ดอกกุหลาบประดับโต๊ะ ทำจากรังไข่ 8