ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน

ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน

ที่วางเครื่องประดับ ทำจากดินน้ำมัน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนกลม จากนั้นทำให้แบนด้วยกระป๋อง ทำ 2 สี หรือเลือกสีตามชอบ
  2. จากนั้นนำมาซ้อนกัน ตัดขอบทั้ง 4 ด้านให้เป็นรูป 4 เหลี่ยมผืนผ้า
  3. กดลิปสติกที่ต้องการ วางลงไป ทำให้เป็นหลุม กดลึกประมาณ 1/4 ของแท่นวาง
  4. ทำขาแท่นทั้ง 4 มุม
  5. นำไปติดกับแท่น 4 เหลี่ยมผืนผ้าที่มีลิปสติกวางอยู่
  6. ทิ้งไว้ให้แห้ง

นำไปวางลิปสติก

ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน 0
ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน 7
ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน 1
ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน 4
ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน 13
ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน 6
ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน 3
ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน 12
ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน 2
ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน 11
ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน 9
ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน 5
ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน 10
ทำที่วางลิปสติก จากดินน้ำมัน 8