เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุก

เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุก

สอนตกแต่งเสื้อยืดสีขาว สวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดขอบเสื้อยืด ไหล่ คอ
  2. เย็บริมที่ตัดออก
  3. นำมาเชื่อมกันอีกครั้งด้วย เม็ดมุก (สังเกตวิธีร้อย จากรูปด้านล่าง)

ทำเสร็จ นำมาตกแต่งเสื้อสวยๆ

เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุก 0
เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุก 1
เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุก 2
เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุก 3
เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุก 4
เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุก 5
เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุก 6
เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุก 7
เสื้อยืดสีขาว ประดับเม็ดมุก 8