กระดุมสวยๆ ทำจากเม็ดพลาสติก รีดด้วยเตารีด

กระดุมสวยๆ ทำจากเม็ดพลาสติก รีดด้วยเตารีด

กระดุมเสื้อสวยๆ ทำจากเม็ดพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเม็ดพลาสติกเรียงใส่แผ่นแท่นเสียบเม็ดพลาสติก
  2. ทำลายสวยๆ เป็นวงกลม หรือ สี่เหลี่ยม ตามแบบที่ต้องการ
  3. เมื่อได้แบบที่ต้องการแล้ว ใช้เตารีดรีด
  4. นำไปเย็บใส่เสื้อ ตรงที่เป็นกระดุม

นำเสื้อไปใส่สวยๆ

กระดุมสวยๆ ทำจากเม็ดพลาสติก รีดด้วยเตารีด 0
กระดุมสวยๆ ทำจากเม็ดพลาสติก รีดด้วยเตารีด 1
กระดุมสวยๆ ทำจากเม็ดพลาสติก รีดด้วยเตารีด 2
กระดุมสวยๆ ทำจากเม็ดพลาสติก รีดด้วยเตารีด 3