สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆ

สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆ

ไอเดียทำของประดับต้นคริสต์มาสสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ระบายสีสวยๆ ลงบนกระดาษ (สังเกตการระบาย จากรูปด้านล่าง)
  2. ตัดกระดาษรูปวงกลม พอดีกับลูกบอล เขียนข้อความสั้นๆ ลงบนกระดาษ
  3. นำไปใส่ในลูกบอล ประดับปอมๆเม็ดเล็กๆ สวยๆ ตามลงไป

นำไปประดับต้นคริสต์มาส

สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆ 0
สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆ 7
สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆ 1
สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆ 4
สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆ 6
สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆ 3
สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆ 12
สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆ 2
สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆ 11
สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆ 9
สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆ 5
สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆ 10
สอนทำอุปกรณ์สวยๆ ตกแต่งต้นคริสต์มาส ลูกกลมๆ 8