พับโบว์กระดาษ

พับโบว์กระดาษ

สอนพับโบว์กระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ 13 x 18 ซม.
  2. พับกระดาษเป็นสี่ส่วน
  3. พับครึ่งกระดาษ กับกระดาษเป็นสามเหลี่ยม … อ่านแล้วงงๆ ดูเต็มๆ จากคลิปสอนพับ

ลองทำกันนะคะ

พับโบว์กระดาษ 0
พับโบว์กระดาษ 1
พับโบว์กระดาษ 2
พับโบว์กระดาษ 3
พับโบว์กระดาษ 4
พับโบว์กระดาษ 5
พับโบว์กระดาษ 6
พับโบว์กระดาษ 7