ไอเดียดัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ จากเชือกพันลวด

ไอเดียดัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ จากเชือกพันลวด

ประดิษฐ์ตัวอักษร จากลวด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พันเชือกล้อมรอบลวด ติดด้วยกาวให้แน่น
  2. จากนั้นนำลวดที่พันเสร็จแล้ว ดัดเป็นข้อความ ตัวอักษร ภาษาอังกฤษตามต้องการ

นำไปวางประดับบ้าน หรือเป็นของขวัญได้นะ

ไอเดียดัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ จากเชือกพันลวด 0
ไอเดียดัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ จากเชือกพันลวด 1
ไอเดียดัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ จากเชือกพันลวด 2
ไอเดียดัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ จากเชือกพันลวด 3
ไอเดียดัดตัวอักษรภาษาอังกฤษ จากเชือกพันลวด 4