สอนทำหัวใจ จากไหมพรม

สอนทำหัวใจ จากไหมพรม

ไอเดียทำปอมๆ รูปหัวใจ ไหมพรม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พันไหมพรมรอบไม้แขวนเสื้อหลายๆรอบ (ตรงส่วนด้านบนไม้แขวนเสื้อ สังเกตจากรูปด้านล่าง)
  2. ใช้ไหมพรม พันตรงกลาง ตัดปลายออกจากไม้แขวนเสื้อ
  3. วาดรูปหัวใจลงบนกระดาษ
  4. นำไปวางบนไหมพรม ตัดขอบที่เกินออก
  5. คลี่ให้ไหมพรมกระจายออกจากกัน
  6. ทำสายคล้องด้านบน

นำไปประดับบ้านสวยๆ วันแต่งงาน

สอนทำหัวใจ จากไหมพรม 0
สอนทำหัวใจ จากไหมพรม 7
สอนทำหัวใจ จากไหมพรม 1
สอนทำหัวใจ จากไหมพรม 4
สอนทำหัวใจ จากไหมพรม 15
สอนทำหัวใจ จากไหมพรม 13
สอนทำหัวใจ จากไหมพรม 6
สอนทำหัวใจ จากไหมพรม 17
สอนทำหัวใจ จากไหมพรม 3
สอนทำหัวใจ จากไหมพรม 12
สอนทำหัวใจ จากไหมพรม 2
สอนทำหัวใจ จากไหมพรม 11
สอนทำหัวใจ จากไหมพรม 9
สอนทำหัวใจ จากไหมพรม 5
สอนทำหัวใจ จากไหมพรม 14
สอนทำหัวใจ จากไหมพรม 16
สอนทำหัวใจ จากไหมพรม 10
สอนทำหัวใจ จากไหมพรม 8