กระเป๋าสตางค์ ทำจากกล่องขนม สีสด

กระเป๋าสตางค์ ทำจากกล่องขนม สีสด

กระเป๋าสตางค์ ทำจากกล่องขนมสีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. แบ่งกล่องขนมออกเป็นสามส่วน วาดรูปด้วยดินสอ (สังเกตแบบ ตามรูปด้านล่าง)
  2. ตัดตามรอย
  3. พับกล่อง
  4. เจาะรู ร้อยยางรัด ร้อยเชือก (สังเกตตามรูป)

นำไปใส่บัตร ใส่สตางค์

กระเป๋าสตางค์ ทำจากกล่องขนม สีสด 0
กระเป๋าสตางค์ ทำจากกล่องขนม สีสด 1
กระเป๋าสตางค์ ทำจากกล่องขนม สีสด 2