ที่เป่าสีสวย ของเล่นงานปาร์ตี้ ทำเองจากกระดาษ

ที่เป่าสีสวย ของเล่นงานปาร์ตี้ ทำเองจากกระดาษ

ของเล่นงานปาร์ตี้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษสีสวย ขนาด 1 x 6 นิ้ว
  2. นำมาม้วนเป็นหลอดหรือทรงกรวย รีดให้แบน ขดเป็นก้นหอย
  3. นำมาติดกับกระดาษสำหรับทำก้านที่เป่า ขนาด 2 x 3 นิ้ว
  4. ประดับด้วยกระดาษว่าว สีสวย

ทำหลายๆอัน นำไปเล่นงานปาร์ตี้ค่ะ

ที่เป่าสีสวย ของเล่นงานปาร์ตี้ ทำเองจากกระดาษ 0
ที่เป่าสีสวย ของเล่นงานปาร์ตี้ ทำเองจากกระดาษ 1
ที่เป่าสีสวย ของเล่นงานปาร์ตี้ ทำเองจากกระดาษ 2
ที่เป่าสีสวย ของเล่นงานปาร์ตี้ ทำเองจากกระดาษ 3
ที่เป่าสีสวย ของเล่นงานปาร์ตี้ ทำเองจากกระดาษ 4
ที่เป่าสีสวย ของเล่นงานปาร์ตี้ ทำเองจากกระดาษ 5
ที่เป่าสีสวย ของเล่นงานปาร์ตี้ ทำเองจากกระดาษ 6
ที่เป่าสีสวย ของเล่นงานปาร์ตี้ ทำเองจากกระดาษ 7
ที่เป่าสีสวย ของเล่นงานปาร์ตี้ ทำเองจากกระดาษ 8