ประดิษฐ์กังหันสวยๆ จากกระดาษสีสวย

ประดิษฐ์กังหันสวยๆ จากกระดาษสีสวย

ประดิษฐ์กังหันกระดาษ ให้เด็กเล่น

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษสีสวยตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สีสลับกันสองด้าน
  2. จากนั้นตัดแทยงมุมลงมาประมาณ ครึ่งหนึ่งของสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ตัดไว้
  3. พับลงมา 1 ด้าน 4 มุม สลับกัน ติดตรงกลางด้วยกระดุม เม็ดสวย
  4. นำไปติดกับแท่งไม้ที่เตรียมไว้ ด้วยลวดเส้นเล็กๆ

นำไปให้เด็กเล่น หรือประดับตกแต่งงานเลี้ยงค่ะ

ประดิษฐ์กังหันสวยๆ จากกระดาษสีสวย 0
ประดิษฐ์กังหันสวยๆ จากกระดาษสีสวย 1
ประดิษฐ์กังหันสวยๆ จากกระดาษสีสวย 2
ประดิษฐ์กังหันสวยๆ จากกระดาษสีสวย 3