เคสมือถือ ลายสวย วาดจากพู่กัน

เคสมือถือ ลายสวย วาดจากพู่กัน

เคสมือถือ ตกแต่งสวย ด้วยสีน้ำ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เขียนข้อความที่ต้องการวาดลงบนเคส ลงบนกระดาษ
  2. จากนั้นนำไปวางบนเคสมือถือ เขียนทับตัวอักษรด้วยพู่กัน และสีเมจิก
  3. ระบายสีข้อความ ให้สวยงาม
  4. รอสีแห้ง

นำไปใส่มือถือ สวยๆค่ะ

เคสมือถือ ลายสวย วาดจากพู่กัน 0
เคสมือถือ ลายสวย วาดจากพู่กัน 7
เคสมือถือ ลายสวย วาดจากพู่กัน 1
เคสมือถือ ลายสวย วาดจากพู่กัน 4
เคสมือถือ ลายสวย วาดจากพู่กัน 6
เคสมือถือ ลายสวย วาดจากพู่กัน 3
เคสมือถือ ลายสวย วาดจากพู่กัน 2
เคสมือถือ ลายสวย วาดจากพู่กัน 9
เคสมือถือ ลายสวย วาดจากพู่กัน 5
เคสมือถือ ลายสวย วาดจากพู่กัน 10
เคสมือถือ ลายสวย วาดจากพู่กัน 8