เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่า

เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่า

สอนเย็บถุงผ้า จากเสื้อยืด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดเสื้อยืดตามแนวขวาง ขนาด 5 นิ้ว 6 ผืน สีสลับ
  2. นำมาเย็บติดกันเป็นถุงผ้า ด้านละ 3 แถบ
  3. เย็บขอบ ติดหูถุงผ้าให้เรียบร้อย

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก

เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่า 0
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่า 1
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่า 2
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่า 3
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่า 4
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่า 5
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่า 6
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่า 7
เย็บถุงผ้า จากเสื้อยืดตัวเก่า 8