ไอเดีย ห่อของขวัญ ด้วยกระดาษเหลือใช้

ไอเดีย ห่อของขวัญ ด้วยกระดาษเหลือใช้
อุปกรณ์ ดินสอ, ไม้บรรทัด, กรรไกร, กระดาษหนังสือพิมพ์, กระดาษห่อของขวัญ, แม็คเย็บกระดาษ วิธีทำ
  1. ห่อของขวัญ ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์
  2. ใช้กระดาษ สี หรือกระดาษมันแบบมีสี ตัดเป็นชิ้น สำหรับห่อทำเป็นโบว์
  3. ตัดกระดาษ เป็นเส้น ยาวประมาณ 8 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว 4 ชิ้น สำหรับทำเป็นโบว์
  4. นำกระดาษทั้ง 4 ชิ้น มาต่อรวมกัน ทำหลายชิ้น เพื่อจะนำมาต่อกันเป็นชั้นๆ
  5. นำกระดาษ เส้นยาวประมาณ 4 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว ม้วนกลม พันด้านบน เย็บติดกันด้วย แม็คเย็บ นำไปติดที่กล่องของขวัญ
คลิปสอนห่อของขวัญสวยๆ
ไอเดีย ห่อของขวัญ ด้วยกระดาษเหลือใช้ 0