ตกแต่งประดับกล่องของขวัญ ด้วยดินน้ำมันประดับกากเพชร

ตกแต่งประดับกล่องของขวัญ ด้วยดินน้ำมันประดับกากเพชร
ตกแต่งประดับกล่องของขวัญ ด้วยดินน้ำมันประดับกากเพชร

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกลายที่ต้องการ
  2. นำดินน้ำมันวางบนกระดาษ จากนั้น คลึงเป็นแผ่น
  3. ปั้มด้วยตัวปั้มที่เตรียมไว้
  4. แกะตัวปั้มออก รอดินน้ำมันแห้งสักพัก
  5. ทากาว ติดประดับกากเพชรให้สวยงาม
นำไปตกแต่งประดับกล่องของขวัญสวยๆ ตามที่ชอบนะคะ  
ตกแต่งประดับกล่องของขวัญ ด้วยดินน้ำมันประดับกากเพชร 0
ตกแต่งประดับกล่องของขวัญ ด้วยดินน้ำมันประดับกากเพชร 1
ตกแต่งประดับกล่องของขวัญ ด้วยดินน้ำมันประดับกากเพชร 2
ตกแต่งประดับกล่องของขวัญ ด้วยดินน้ำมันประดับกากเพชร 3
ตกแต่งประดับกล่องของขวัญ ด้วยดินน้ำมันประดับกากเพชร 4
ตกแต่งประดับกล่องของขวัญ ด้วยดินน้ำมันประดับกากเพชร 5
ตกแต่งประดับกล่องของขวัญ ด้วยดินน้ำมันประดับกากเพชร 6