ประดับกล่องขวัญสวยๆ ด้วยดอกไม้ปลอม

ประดับกล่องขวัญสวยๆ ด้วยดอกไม้ปลอม
กล่องของขวัญ ประดับด้วยดอกไม้ปลอม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกดอกไม้ปลอมสวยๆ ตัดก้านดอกออก
  2. จากนั้นติดกาว ด้านหลัง นำไปติดกล่องของขวัญ
ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ  
ประดับกล่องขวัญสวยๆ ด้วยดอกไม้ปลอม 0
ประดับกล่องขวัญสวยๆ ด้วยดอกไม้ปลอม 1
ประดับกล่องขวัญสวยๆ ด้วยดอกไม้ปลอม 2
ประดับกล่องขวัญสวยๆ ด้วยดอกไม้ปลอม 3
ประดับกล่องขวัญสวยๆ ด้วยดอกไม้ปลอม 4
ประดับกล่องขวัญสวยๆ ด้วยดอกไม้ปลอม 5
ประดับกล่องขวัญสวยๆ ด้วยดอกไม้ปลอม 6
ประดับกล่องขวัญสวยๆ ด้วยดอกไม้ปลอม 7