ประดับกล่องขวัญสวยๆ ด้วยดอกไม้ปลอม

กล่องของขวัญ ประดับด้วยดอกไม้ปลอม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกดอกไม้ปลอมสวยๆ ตัดก้านดอกออก
  2. จากนั้นติดกาว ด้านหลัง นำไปติดกล่องของขวัญ
ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ